7/24 MÜŞTERİ HİZMETLERİ Mobil: +90 532 565 39 48
- Ziggy Transfer & Seyahat Acentası

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1.SATICI:

Ünvanı:  Ziggy Travel And Transfer Tur. Taş. Oto Kiralama Tic. Ltd Şti.

Eposta: ziggytransfer@gmail.com

1.2 ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI  www.ziggytransfer.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI’ nın,  üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

 

MADDE 2 TESLİMAT

2.1) SATICI, alıcı Marmaris’e geldiginde, tur veya transfer biletleri teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 3 GECİKME FAİZİ

3.1) Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.ziggytransfer.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası, ingiliz sterlini, Euro veya US dolar olarak ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.  

4.2) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite yada fiyatta farklı bir ürün veya hizmet tedarik edebilir veya ALICI'nın bilgisi dahilinde siparişi iptal edebilir.

4.3) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.4) Ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün veya hizmetin bedelini 3 gün içinde SATICI'ya ödemek zorundadır.

MADDE 5 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa havalimanı transfer tarihine 7 (yedi) iş günü öncesi hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin havalimanı transferi veya turunu reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

a) Kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İptal formu,

c) İptal edilecek hizmet havalimanı transferinde ödenen deposit iade edilmez.

d) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin iptal edilirse: Havalimanına gönderilen aracın boş geri gelmesi durumda ALICI kusuru olması durumunda tek yön ücretin tamamı SATICI’ya ödemekle yükümlüdür.

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6 YETKİLİ MAHKEME  

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.  

 

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.